kompaniýa-profil
Önümler
Awtoulag bölekleri
X

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Netijeler

Mugt nusgalary we surat kitaplaryny alyňGO

“Danyang Ruiming Precision Mold Co., Ltd.” ýokary we täze tehnologiýa kärhanasy bolup, galyndylary dizaýn etmekde we awtoulag zapas şaýlarynda ýörite öndürmekde, şeýle hem önüm dizaýnynda we önümçiliginde ýöriteleşendir.Kompaniýa, Jiangsu welaýatynyň Danyang şäheriniň Sinqiao şäherinde, Şanhaýa ýakyn ýerde ýerleşýär, ulag sürmek üçin bary-ýogy iki sagat gerek.

kompaniýa hakda has giňişleýin biliň
DJI_000211

Biziň düşüniňesasy önümler

Awtoulag bölekleriniň galyndy dizaýny we önümçiligi we önüm dizaýny bilen meşgullanýar.

Danyang Ruiming
“Precision Mold Co., Ltd.”

 • galyndy zawody
 • sanjym galyp zawody

Galyndy zawodynda 45 tehniki işgär bar .Bu dürli görnüşli gaýtadan işleýän enjamlar, şol sanda 8 sany import edilýän CNC işleýiş merkezi (5 ýokary tizlikli degirmen).

 • 9 sim kesýän maşyn
 • 3 sany orta simli ýöremek
 • 5 takyk elektrik impuls maşynlary
 • 5 takyk ýylmaýjy maşyn
 • 6 sany degirmen maşynlary
 • 2 sany uly buraw maşyny
 • 2 torna

 

Sanjym galyplaýyş zawodynda 1200T sanjym galyplaýyş enjamy, 650T sanjym galyplaýyş enjamy, 530T sanjym galyplaýyş enjamy, 470T sanjym galyplaýjy maşyn, iki sany 280T sanjym galyplaýjy maşyn we dört 200T sanjym galyplaýjy maşyn bar.

 • bir 1200T sanjym galyplaýjy maşyn
 • bir 650T sanjym galyplaýjy maşyn
 • bir 530T sanjym galyplaýjy maşyn
 • bir 470T sanjym galyplaýjy maşyn
 • iki sany 280T sanjym galyplaýjy maşyn
 • dört 200T sanjym galyplaýjy maşyn
hyzmaty

Biziňkigüýç

 • Işgärler
  80

  Işgärler

  Häzirki wagtda kompaniýanyň 80-den gowrak işgäri bar.
 • Tehniki işgärler
  45

  Tehniki işgärler

  Galyndy zawodynda 45 tehniki işgär bar.
 • Galyndy zawody
  2000

  Galyndy zawody

  Galyndy zawody 2000 inedördül metr meýdany tutýar.
 • Sanjym galyp zawody
  6000

  Sanjym galyp zawody

  Sanjym galyplaýyş zawody 6000 inedördül metr meýdany tutýar.

iň soňkyönüm

Näme üçin saýlamaly?Ruiming?

 • Esasy müşderiler
  Esasy müşderiler
  Galyndy zawodynyň esasy müşderileri, Çangçun FAW, SAIC, Geely, DFPV, Dongfeng Nissan, DFLZ, DFAC, DFSK, BAIC, JAC we Chery ýaly ätiýaçlyk şaýlaryny öndürijilerdir.
 • Üstünliklerimiz
  Üstünliklerimiz
  Müşderini kanagatlandyrmak biziň gözlegimiz we ajaýyp önümleri öndürmek biziň wezipämizdir.Kompaniýa hemişe adamlara gönükdirilen müşderileriň iş pelsepesine eýerýär we has kämillik gözleýär.

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy.

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör